lunes, 25 de enero de 2016

CONVOCATÒRIA PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL 28 DE GENER DE 2016

CONVOCATÒRIA PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL 28 DE GENER DE 2016

25 de gener de 2016

  • Data pub. oficial: 25 de gener de 2016
De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública ordinària a celebrar el dijous 28 de gener de 2016,  a les 19 hores, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:
1r PUNT.  Aprovació esborrany de les actes sessions anteriors ( 26/11/2015, 21/12/2015 i 14/01/2016)
2n PUNT. Aprovació rectificació inventari municipal (a data 30/12/2015)
3r PUNT .  Expedient de modificació de plantilla 1/2016
4t PUNT.  Sol•licitud recuperació taxa de reposició per la conv. de places de la Policia Local
5è PUNT . Moció presentada pel grup de la CUP de suport a les represaliades polítiques
6è PUNT. Moció presentada pels grups municipals Agrupació de veïns Candidatura d’Unitat Popular, Tots per Sant Cebrià, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió relativa a creació de la Comissió d’Estudi de la Gestió de l’aigua a Sant Cebrià de Vallalta.
7è PUNT.Moció presentada pels grups municipals de la CUP, TOTS PER SANT CEBRIÀ, ERC, PSC, i CIU relativa a modificació del Consell Municipal Assessor per Assumptes de les Urbanitzacions i altres aspectes relacionats amb la gestió i participació de les urbanitzacions de Sant Cebrià de Vallalta.
8è PUNT. Donar compte resolucions alcaldia i Junta de Govern Local
9è PUNT. Informe de regidories
10è PUNT. Precs, preguntes (i control dels òrgans) 
Sant Cebrià de Vallalta, 25 de gener de 2016
La secretària;

domingo, 3 de enero de 2016

Carta als Reis a Sant Cebriá


Des de la Comissió de festes de St Cebrià, us informem que demà dia 4 i el 5,en varis comerços del poble, trobareu unes bústies amb cartes que els Reis Mags han deixat pels nens de St Cebrià!!

Les podeu recollir i llegir amb els vostres fills!!!

gràcies!!!